Много често имате идея, дори знаете какво искате, но преди да предприемете важната стъпка към поръчка на мебели, закупуване на материали искате да "видите" желаното, колебаете се...

Прави сте, това може да коства много средства, нерви и загубено време!

И тогава ние можем да Ви помогнем като направим 3D визуализация.

Ние ще изработим Вашия интериор трансформирайки всеки дизайн от скица или чертеж в забележителни визуализации.

Функционална 3D визуализация

Тази визуализация ще ви даде възможност

да се ориентирате обемно в пространството,

като мебелите са представени единствено

като модули - с размери и форми.

Реалистична 3D визуализация

 

Моделиране и визуализиране на интериори

с конкретни материали, цветове, мебели,

декорации, орнаменти и др.

Тази услуга дава реална представа за

крайната визия на завършения проект.