Препоръчваме Ви този процес като задължителна част от реализация на проекта на интериор, който сме ви предложили, защото само така ще сме сигурни, че той ще бъде изпълнен максимално точно.

 

Включва:

Координация между различните професионалисти, подизпълнители, фирми доставчици, технически лица и майстори, следене за спазване на договорените срокове и бюджети.

Контрол на качеството на изпълнение на работните групи, изпълняващи реализирането на проекта.

Консултации при закупуване на материалбите за ремонт.

Консултации при закупуване на компонентите от интериора.