Този пакет спестява време на Клиента и дава възможност за перфектно реализиране на проекта.


Цялостен дизайн „ОТ - ДО“ включва:1. Оглед и заснемане на обекта.


Първи оглед и взимане на точни размери на помещенията с цел изработване на общо-установъчна скица на обекта.

 

2. Функционални решения.


Изпълнителят предоставя на Възложителя до три варианта на функционално разпределение - ходови линии, разпределение по зони, функционални решения. Конкретните решения се онагледяват с чертежи - топ визия.


3. Уточняваме концепцията на интериора – стил, мебели, текстил, осветление, покрития на стените, настилка и други елементи от дизайна.
 

4. 3D визуализация на идейния проект.


Чрез 3D визуализацията се онагледяват два варианта на цветови комбинации и вид обзавеждане на избраното от клиента разпределение.

Вие одобрявате един от предложените варианти и уточняваме последните желания и корекции.

Изработва се финална 3D визуализация, която включва до две камери от помещение.

 

5. Изготвяме документация, необходима Ви за реализиране на решенията:


- чертежи на всички поръчкови мебели;

- чертежи, необходими за изпълнението на интериорния дизайн

- списък на елементите от интериора с отразени модел, размер, цена и магазин - доставчик;

- количествено-стойностна сметка

 

Съобразяваме предложенията с бюджета, посочен от Вас в Информационния лист.


6. Реализция


Вземаме до 3 оферти от препоръчани фирми производители или доставчици на мебели, дамаски и други елементи от интериора. Клиентът избира оферта/подизпълнител.

Посредничим в закупуването на готовите мебели, дамаски и други елементи от проекта и координираме доставката до обекта в уговорено с Клиента време.

С избрания от Клиента подизпълнител, ние уточняваме всички въпроси и подробности по техническото изпълнение на проекта и следим за коректното му изпълнение.